idioma castellano  idioma catalá
presentacion
equip professional

Ana Montiel Casas

Nascuda el 1966, cursa estudis de Dret en la Universitat Central de Barcelona on es llicencia l'any 1989.

En el mateix any de la seva llicenciatura es col.legia en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, començant de forma immediata el seu exercici professional, primer sota la tutela d'acreditats professionals de l'advocacia, per a després, en 1991, passar a ser sòcia fundadora del despatx BJI, sota la capçalera del qual desenvolupa una intensa activitat legal que la duen, durant tots aquests anys, a defensar els interessos dels seus clients al llarg de tota la geografia espanyola.

Ha cursat estudis en matèria mercantil, en dret successori, i en delictes econòmics i societaris, el que combinat amb l'exercici professional tant davant Jutjats com en transaccions de diversa índole, li han donat una visió i enfocament del Dret ampli i complet.

En l'actualitat i després de la fusió de BJI i BAIGET, SALAT i Associats SCP, exerceix la seva activitat professional com sòcia de VINDEX ADV Advocats i Consultos AIE